Подскажите, какие документы нужны для покупки жилья согласно законопроекту КМУ № 4550? Куда обращаься по этому вопросу в г. Днепр?

Наталья, Днепр

Ответ юриста:

. Крок 1. Перевірити, чи є право

Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми «Доступне житло»

Категорія громадян, що мають право на участь у даній програмі:

 • громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло;
 • середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному  регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Крок 2. Консультація та надання документів

Звернутись до місцевого регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Всі контакти відповідного регіонального управління Фонду можна знайти на офіційному сайті фонду за адресою http://www.molod-kredit.gov.ua/cms/regionalni-upravlinnya.html

Надати відповідні документи

Перелік  документів, які додаються до заяви громадянина про надання державної підтримки.

 1. Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік);
 2. Довідка про склад сім’ї (форма № 3) або витяг з домової книги видана органом, що веде квартирний облік, за зверненням громадянина про її отримання для участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла, із зазначенням (повністю) прізвищ, імен та по батькові усіх членів сім’ї, що перебувають на квартирному обліку, та їх родинного зв’язку;
 3. Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу,  місце реєстрації,  сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків  або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
 4. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України)  членів сім’ї – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
 5. Копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
 6. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 7. Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
 8. Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:
 • довідка про грошові доходи (за  формою, визначеною у додатку 1 – у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 – у разі подання заяви сім’єю);
 • документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).
 1. Довідка про право брати участь в програмі Доступне житло;
 2. Заява на отримання держпідтримки.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадянин у присутності представника відповідного регіонального управління/іпотечного центру Фонду  робіть  відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується його підписом.

Крок 3. Обрати квартиру

Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати й укласти угоду на придбання

Перелік об'єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та зазначений у відповідному розділі на сайті Фонду www.molod-kredit.gov.ua

Крок 4. Укласти договір та отримати державну підтримку

Після реєстрації  заяви на отримання державної підтримки, надання усіх необхідних документів до Регіонального управління/Іпотечного центру, обрання об’єкту фінансування (квартири) в об’єкті будівництва та укладання Договору про обслуговування коштів для будівництва(придбання) доступного житла згідно, якого громадянину необхідно буде внести кошти на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку,  в обсязі 70 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла  та отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла.