Здравствуте. Я работаю на предприятии уже 3 года. У нас с периодичностью в 3-4 месяца меняются проекты. С середины октября у нас как раз закрылся один проект и предложили обучиться на другой. Я согласилась пройти новое обучение и успешно сдала экзамен. При этом двое человек сразу не сдали и перездавали на следующий день. После обучения руководитель предложила мне оставаться пока на предыдущем проекте, а тот по которому проходила обучения будет как резервный, если не будет работы по текущему. Я официально работаю, разведена и воспитываю ребёнка 14 лет сама, при этом мы с сыном временно перемещённые лица с ОРДЛО. Спустя несколько дней руководитель сообщает мне, что текущий проект закрыли на неопределённый срок. А на тот проект на который я прошла обучение меня уже не возьмут, потому что там уже нет места для меня. Предложили два варианта или за свой счёт на 2 недели, а может быть и больше и вообще они не знают что будет после этого, или новое переобучение на новый проект. Конечно не без упрёков, но я согласилась пойти на обучение на новый проект, но руководитель тут же заявила что не знает когда начнётся на него обучение. Сказала иди домой и жди я позвоню. В этот же день она презвонила, но сказала что ничего не знает ещё и поэтому завтра будь дома я перезвоню. или созвонимся. Завтра наступило. Я звонила ей два раза с утра, руководитель не ответила. Решила не названивать, что она сама перезвонит, но день прошёл и она не позвонила. Тогда я ещё набрала её в 18:00 и она опять не ответила. Теперь вообще не могу понять что происходит и что мне делать? Подскажите пожалуста, какие у меня есть права в этой ситуации и как мне лучше поступить?

Ольга Сергеевна, Днепр

Ответ юриста:

Шановна Ольга!

Я спробую відповісти на Ваше питання не зважаючи на те, що Вами не надано інформації щодо умов укладеного між Вами та роботодавцем трудового договору.

Згідно з положеннями ст. 21 КЗпПУ, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Крім того, з Вами могли укласти «контракт», який згідно з тією ж статтею КЗпПУ є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Проте, є й загальні положення прав працівників, які захищаються чинним законодавством незалежно від форми закріплення трудовиї відносин (трудовий договір чи контракт).

Зокрема, ст. 32 КЗпПУ передбачено, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. І ця згода має бути відібрана у Вас в письмовій формі.

Проте(!), не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Тобто, знову ж таки зверніть увагу на зміст трудового договору/контракту.

Крім того, часто роботодавці намагаються здійснювати подібні до вашої ситуації дії, пояснюючи це «змінами в організації виробництва і праці». Проте, згідно з положеннями КЗпПУ подібні зміни є «змінами істотних умов праці» та вони допускаютьсяпри продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Але(!), про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. І про це також Вас мали б повідомити письмово.

В Вашій ситуації я рекомендувала б звернути увагу на режим роботи, який діє на підприємстві та передбачений трудовим договором/контрактом, оскільки Ваша відсутність на робочому місці може бути використане роботодавцем як підстава для розірвання трудового договору з Вами. Зокрема, в порядку ст.40 КЗпПУ, а саме згідно з п. 4 «трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Що стосується відпустки без збереження заробітної плати, то враховуйте будь-ласка, що ст. 84 КЗпПУ передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Таким чином, рекомендую Вам в першу чергу з’ясувати істотні умови укладеного з Вами трудового договору/контракту, зокрема, щодо ваших безпосередніх обов’язків, істотних умов праці, порядку розірвання договору/контракту, режиму роботи і враховуючи зазначені факти убезпечити себе від подальших порушень Ваших трудових прав.