Які найбільш проблемні питання для переселенців?

Найгострішим питанням для ВПО є відсутність власного житла, про що повідомили 37% респондентів-переселенців. Про це свідчать дані звіту національної системи моніторингу Міжнародної організації міграції.

Частіше цю проблему називали ВПО віком 18−59 років і ті, що проживають у великих містах.

Відсутність можливості повернутися до місця свого постійного проживання та оплата комунальних послуг були другим і третім за частотою згадування проблемним питаннями, їх назвали 15% та 8% ВПО відповідно.

Під час опитування респондентів попросили визначити потреби і проблеми, про які вони б хотіли повідомити Уряд України за допомогою інтернетпорталу, якби така можливість існувала.

Опитані особи передовсім повідомляли про проблеми, пов’язані з житлом (42%).

На другому і третьому місці серед найчастіше згадуваних потреб були потреба в грошовій допомозі (28%) та потреба в медичних послугах (13%).

9% респондентів зазначили, що вони використовували б онлайн-портал для повідомлення уряду про потреби, пов’язані з пошуками роботи.

8% повідомили б уряд про потреби, пов’язані з наданням різних видів гуманітарної допомоги, включаючи одяг та гігієнічні комплекти.