Корисна інформація для переселенців щодо всеукраїнських житлових програм, що діють в Україні.

Благодійний фонд «Право на захист» на замовлення Українського фонду соціальних інвестицій розробив матеріал із описом всеукраїнських житлових програм для внутрішньо переміщених осіб, що діють в країні.

1. Доступне житло

Основне про програму: програма передбачає забезпечення переселенців житлом через надання державної підтримки у вигляді сплати державою 50% вартості будівництва (придбання) житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту з можливістю отримання переселенцем додаткового кредитування в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки.

Умови участі у програмі:
кандидати:
— не мають та не мали у власності протягом останніх 3 років іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на тимчасово окупованій території (ТОТ) або на території населених пунктів, визначених розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085;
— мають офіційний середньомісячний грошовий дохід, який разом із доходом членів їхніх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні за даними Держстату;
— раніше не отримували державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла.

Куди звертатися: до регіонального управління Держмолодьжитла за місцем проживання, визначеним у довідці про взяття на облік ВПО.

2. Кредит під 3%

Основне про програму: програма передбачає надання переселенцям на строк до 20 років пільгового державного кредиту для придбання квартири у багатоквартирному житловому будинку або одноквартирного житлового будинку за умови, що таке житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 років тому чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, з відсотковою ставкою у розмірі 3% річних.

Умови участі у програмі:
— у кандидата та у членів його сім’ї не має та не було у власності з 27.04.2014 року іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на ТОТ або на території населених пунктів, визначених розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085, або житлова площа становить не більше 13,65 м² на одну особу;
— мають офіційний дохід і є платоспроможними;
— не отримували за рахунок бюджетних коштів іншої державної підтримки, компенсації або кредиту на будівництво (придбання) житла;
— повнолітні особи-заявники не досягли пенсійного віку.

Куди звертатися: до регіонального управління Держмолодьжитла за місцем знаходження житла, на придбання якого планується отримати пільговий державний кредит.

3. Грошова компенсація для ВПО, які є учасниками АТО, на придбання житла

Основне про програму: програма передбачає надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які брали безпосередню участь в АТО.

Умови участі у програмі:
Для участі допускаються ВПО за умови, що вони:
— брали безпосередню участь в АТО;
— визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11−14 ч. 2 ст. 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19−20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
— не менше року перебувають на обліку як ВПО за місцем фактичного проживання у межах Києва або в межах однієї області;
— перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов; не володіють та не володіли протягом останніх 5 років майновими правами чи правом власності на нерухоме майно, що відповідає житловим нормам, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО);
— раніше не отримували жиле приміщення або грошову компенсацію.

Куди звертатися: до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

4. Власний дім

Основне про програму: програма передбачає надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, у тому числі ВПО, на строк до 20 років, але не більш як до досягнення позичальником пенсійного віку, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років. Кредит надається під 3% річних, однак від сплати відсотків звільняються: позичальник, який має 3 і більше дітей; позичальники, які є військовослужбовцями, подружжя, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем; позичальники, які є резервістами, військовозобов’язаними, подружжя, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним.

Умови участі у програмі:
Для участі допускаються ВПО за умови, що вони:
— можуть підтвердити свою платоспроможність;
— мають зареєстроване місце проживання на території села або розглядають варіант переселення для постійного проживання у сільську місцевість та реєстрацію місця проживання там;
— працюють на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, в особистих селянських господарствах, що функціонують у сільській місцевості та розташовані у межах району проживання чи суміжних районах;
— раніше не отримували кредит за цією програмою.

Куди звертатися: до фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Програма діє не у всіх областях України.

5. Соціальне житло

Основне про програму: програма передбачає надання ВПО у порядку черговості на певний строк органами місцевого самоврядування у платне користування на підставі договору найму житла із житлового фонду соціального призначення.

Умови участі у програмі:
— перебування на соціальному квартирному обліку;
— відсутнє інше житло для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло зруйноване чи пошкоджене до стану, непридатного для проживання, внаслідок проведення АТО.

Куди звертатися: до органу місцевого самоврядування.

6. Тимчасове житло

Основне про програму: програма передбачає безоплатне надання у тимчасове користування з оплатою житлово-комунальних та інших послуг житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання ВПО за місцем їхнього фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування районних, районних у Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, в яких зазначені особи та члени їхніх сімей перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Умови участі у програмі:
— у заявника та будь-кого з членів сім’ї немає у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, придатного для проживання, розташованого в інших регіонах ніж ТОТ, в населених пунктах, розташованих на лінії розмежування, у районі проведення АТО, або таке житло зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення;
— заявник перебуває на обліку громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;
— сукупний дохід сім’ї заявника є недостатнім для придбання або найму іншого жилого приміщення.

Куди звертатися: до центру надання адміністративних послуг або відповідного органу місцевого самоврядування, а в разі їхньої відсутності — військово-цивільної адміністрації.