Если я не работаю, а моему ребенку в сентябре 2017 исполнилось 3 года, и в местной поликлинике ребенку дали справку, что по состоянию здоровья он нуждается в домашнем уходе до 4 лет, т.е. я пока не могу работать. В УТСЗН мне сказали, что поликлиника не имела право мне выдать такую справку, т.к. я до рождения ребенка официально не работала. А значит они имеют право мне отказать навсегда. Но я слышала, что пока моему ребенку не исполнится 6 лет, я имею право на адресную помощь. Что мне делать, чтобы отстоять свои права? И желательно не доводя до суда. Официального отказа в письменной форме пока не давали. Спасибо

Юлия, Великая Новосёлка

Ответ юриста:

Шановна Юлія!

Згідно з Постановою КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», зокрема пунктом 7,  виплата грошової допомоги припиняється, якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, крім (!) «громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку».

Оскільки право на отримання даної відпустки прямо пов’язане із потребуванням дитиною домашнього догляду, це має бути підтверджено відповідним медичним документом.

Таким документом є довідка за формою № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (затверджена наказом МОЗ від 11.06.2012 р. № 430).

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», форма № 080-1/о надається для дитини (дитини-інваліда), яка потребує домашнього догляду, одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику дитини-інваліда, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати та фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії.

Видається така довідка на строк від 6 місяців — з огляду на характер, перебіг захворювання дитини. Відповідно, по закінченні строку, на який була видана довідка, особа, яка бажає й надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, має отримати нову довідку на новий строк.

Таким чином, ви, як особа, що здійснює догляд за дитиною, маєте право звернутись до закладу охорони здоровя, отримати належну довідку, і в подальшому звернутись до управління праці та соціального захисту населення за продовженням відпустки по догляду за дитиною, а в подальшому й з заявою про призначення щомісячної адресної допомоги ВПО.