С 2006 по 2010 г. я работал в исправительной колонии в Луганской обл. (сейчас учреждение находится на оккупированной территории) в качестве ведущего инженера по охране труда. Я обратился в пенсионный фонд для получения информации о моём стаже работы, ответ меня ошеломил: оказывается, что за последних три года работы в учреждении Департамента по исполнению наказаний отчислений в ПФ не было, а это значит и то, что эти годы выпадают из моего страхового стажа. Как восстановить справедливость?

Алексей, Краматорск

Ответ юриста:

Шановний Олексій!

З 1 січня 2004 року наша країна перейшла до системи пенсійного страхування.

Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” замість “трудового стажу” введено термін “страховий стаж” – період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до ст. 254 Кодексу законів про працю України, несплата підприємством, установою, організацією внесків на соціальне страхування не позбавляє працівника виплати за цим страхуванням, зокрема пенсії.

Відповідно до п. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Порядок обчислення та сплати страхових внесків встановлено у ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якою передбачено, що страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі.

Відповідно до ст. 106 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», відповідальність за несплату страхових внесків несе підприємство-страхувальник, так як саме воно нараховує страхові внески із заробітної плати застрахованої особи.

Отже, обов'язок по сплаті страхових внесків та відповідальність за несвоєчасну або не в повному обсязі сплату страхових внесків законом покладено на страхувальника.

Таким чином, посилання Управління пенсійного фонду на несплату підприємствами за працівників страхових внесків як на підставу для відмови в зарахуванні до страхового стажу періоду їхньої роботи на підприємстві, дійсна судова практика вважає безпідставними. А отже, в разі необхідності дії чи бездіяльність УПФ Ви можете оскаржити в судовому порядку.