Добрый день,подскажите пожалуйста,мне как инвалиду 3 группы с детства полагается ли жильё,и куда лучше обратиться по данному вопросу??

Руслан, Киев

Ответ юриста:

Шановний Руслан!

Згідно з положеннями ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», зокрема, ст. 29, інваліди та сім’ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Крім того, у відповідності до положень ст. 31 Житлового кодексу Української   РСР, громадяни, які  потребують  поліпшення  житлових умов,  мають право на одержання у користування  жилого  приміщення  в  будинках державного   або   громадського   житлового   фонду   в   порядку, передбаченому законодавством.

Згідно з Постановою Ради міністрів УкраїнськоїРСР і Української республіканської ради професійних спілок N 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР в редакції від 08.03.2017, внутрішньо  переміщені  особи, беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території   обслуговування   органу   соціального  захисту населення,   в   якому вони   перебувають  на  обліку  в  Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від часу проживання в населеному пункті та наявності майнових прав чи  прав  власності на нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах,  на  території  яких  органи державної влади тимчасово не здійснюють  свої повноваження, або розташовані на лінії зіткнення.

Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем  проживання громадян.

Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів.