Могу ли я подать в ЕСПЧ о нанесении морального и материального ущерба? Я переселенка из Донецка. Из-за обстрелов была вынуждена покинуть квартиру и переехать на территорию Украины, где на занятые деньги у родственников купила однокомнатную трущобу.....в г Димитров ( теперь Мирноград) за 30 000гр. Я пенсионерка, получаю минималку... Экономлю на еде и лекарствах.... ,а долг нужно отдать ! Подскажите, как мне лучше поступить?

Вера, г. Мирноград Донецкой обл.

Ответ юриста:

Шановна Віра!

Звісно чинним законодавством України передбачено можливість такого захисту порушеного права, як звернення до Європейського суду з прав людини.

Частиною третьою статті 55 Конституції України визначено, що кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна».

Статтею 10 Цивільного кодексу України визначено, що чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України.

17 липня 1997 року Україна прийняла Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950р., Перший протокол та протоколи № 2,4,7 та 11 до Конвенції».

Пунктом 1 цього Закону визначено, що Україна повністю визначає на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

Таким чином,  в першу чергу рекомендую Вам звернутись до суду (Українського) з відповідним позовом про відшкодування шкоди. Пройти з цим позовом всі доступні інстанції, і тільки отримавши відмову в задоволенні Ваших вимог та, відповідно, використавши всі національні засоби правового захисту, звертатися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини.

Джерелом  інформації щодо порядку звернення та вимог щодо оформлення відповідного пакета документів можете використовувати офіційний сайт Міністерства юстиції України за посиланням:

http://old.minjust.gov.ua/12704