Положена ли мне в Украине помощь (единовременная выплата) за погибшую маму в 2014г в зоне АТО Донецкой области,в следствии проведения арт-обстрелов силовиками?Признание судебного решения имеется на руках...

Ольга , Мариуполь,Дон. область

Ответ юриста:

Шановна Ольга!

Чинним законодавством України нажаль не передбачено спеціальних нормативно-правових актів, які б регламентували порядок отримання компенсацій за шкоду, завдану внаслідок проведення АТО.

У випадках подібних до Вашого застосовуються загальні норми щодо порядку відшкодування моральної шкоди, і всі вони можуть бути застосовані в судовому порядку.

В разі якщо Ви маєте на руках рішення суду, яке набрало законної сили та встановили факт смерті спричиненої саме в результаті проведення АТО, це значно полегшує подальший процес та підкріплює доказову базу.

Якщо Ви наважитесь звернутись до суду з відповідним позовом, то раджу Вам звернути особливу увагу на визначення належного відповідача.

Відповідачами у таких позовах зазвичай вказується Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України та Державної казначейської служби України, як розпорядника бюджетних коштів.

Вашу правоту в даному випадку підтверджують наступні нормативно-правові акти.

Ст. 41 Конституції України, відповідні норми ЦК України щодо захисту права власності та відшкодування шкоди, Закон України “Про боротьбу з тероризмом”, Кодекс цивільного захисту України, нормативно-правові акти, що стосуються вжиття невідкладних заходів щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України, визначення районів проведення антитерористичної операції, а також щодо вжиття заходів з організації відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення на території Донецької та Луганської областей тощо.

Крім того, застосуванню підлягають міжнародно-правові акти, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та відповідні рішення Європейського суду з прав людини.

Згідно зі ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Суду як джерело права.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 8 листопада 2005 року у справі “Кечко проти України” зазначив, що реалізація особою права, що пов’язане з отриманням бюджетних коштів, яке базується на спеціальних та чинних на час виникнення спірних правовідносин нормативно-правових актах національного законодавства, не може бути поставлена у залежність від бюджетних асигнувань.

При цьому суд висловлюється про те, що обов’язок відшкодувати завдану шкоду покладається на державу незалежно від її вини.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 8 січня 2004 року у справі “Айдер та інші проти Туреччини”, Суд зазначив, що відповідальність держави носить абсолютний характер і має об’єктивну природу, засновану на теорії соціального ризику (social risk). Таким чином, держава може бути притягнута до відповідальності з метою компенсації шкоди тим, хто постраждав від дій невстановлених осіб або терористів, коли держава визнає свою нездатність підтримувати громадський порядок і безпеку або захищати життя людей і власність (п. 70).

У ч. 2 ст. 1167 ЦК встановлюються випадки так званої безвинної відповідальності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи за завдану ними моральну шкоду.

Таким чином,  Ви маєте підстави й можливість звернутись до суду з відповідним позовом, та захистити свої права.

Співчуваю з приводу Вашої втрати та бажаю успіху.