Юридичний порадник для переселенців вирішив розібратися з 5 найбільш поширеними твердженнями щодо доступу ВПО до освіти.

Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Хоча на час карантину доступ до окремих навчальних закладів та освітніх послуг тимчасово обмежено, питання здобуття внутрішньо переміщеними особами освіти від цього не стають менш актуальними. Влаштування дітей в дитячі садочки, освітні пільги та власні права так само турбують переселенців. Тому Юридичний порадник для ВПО вирішив допомогти розібратися з 5 найбільш поширеними твердженнями щодо доступу ВПО до освіти: що є правдою, а де самі вигадки.

Внутрішньо переміщені особи мають право на пільговий вступ до вищих навчальних закладів — Міф

З року рік ситуація щодо пільгового вступу переселенців до вишів палко обговорюється в Інтернеті. Однак, ні у 2020, ні у 2021 році приналежність до категорії ВПО не надає вступникам ніяких переваг під час зарахування до ВНЗ. Разом з тим відповідно до наказу МОН України від 15.10.2020 № 1274 спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти передбачені, зокрема, для:

— осіб з інвалідністю внаслідок війни;
— осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
— осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);
— осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій;
— осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року;
— дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа тощо.

Відповідно діти з числа ВПО отримають право на пільговий вступ до вишів лише у випадку приналежності до пільгових категорій, встановлених наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274.

Діти з числа ВПО, які навчаються у закладах освіти, мають право на соціальну стипендію — Правда, але частково

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, дійсно мають право на соціальні стипендії в період навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи, однак лише за умови дотримання певних вимог:

— такі особи мають навчатися за державним (регіональним) замовленням;
— навчання має здійснюватися за денною або дуальною формою здобуття освіти;
— студент/курсант не має перебувати в академічній відпустці;
— освітній заклад має бути державної або комунальної форми власності;
— навчання не здійснюється за спеціальностями галузі знань «Державне управління» або за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за замовленням НАДС;
— студенту/курсанту не виповнилося 23 років.

При цьому студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

Звертаємо увагу, що правом на соціальну стипендію з дотриманням відповідних вимог можуть скористатися також студенти/курсанти з числа дітей, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

Особи, які є ВПО, можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб — Правда

Відповідне положення, дійсно, передбачено чинним законодавством. Однак згідно з наказом МОН України від 15.10.2020 № 1274 право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення також мають інші особи, зокрема:

— діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей);
— особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
— особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи
— особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних на відповідних територіях, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
— особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності;
— особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
— особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;
— особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

Звертаємо увагу, що переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення здійснюється не автоматично, а за заявою особи, яка має таку пільгу.

Дітям-ВПО законом гарантоване першочергове влаштування у дошкільні навчальні заклади — Міф

На жаль, наразі не має такого закону, який би гарантував дітям, взятим на облік як ВПО, право на першочергове влаштування у дитячі садочки, якщо, звісно, вони не належать до інших пільгових категорій (наприклад, дітей з особливими потребами, дітей військовослужбовців тощо). Однак, як показує практика, подібні пільги можуть бути передбачені за рішенням органів місцевого самоврядування в окремих населених пунктах.

Для дітей-ВПО передбачена державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), вищої освіти — Правда

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), вищої освіти дійсно передбачена для дітей-ВПО, які навчаються у державних або комунальних закладах. Відповідно до постанови Кабміну від 23.11.2016 № 975 надається вона у вигляді:

— повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів освітніх субвенцій державного та місцевих бюджетів;
— пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
— соціальної стипендії;
— безоплатного забезпечення підручниками;
— безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
— безоплатного або пільгового проживання в гуртожитку;
— першочергового переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення.

Новини Донбасу, ВПО, переселенці, освіта

Додати коментар