Юридичний порадник нагадує про основні права та гарантії, які передбачені чинним законодавством, для студентів-переселенців.

Гарантії щодо житла

Студенти, які навчаються за денною формою навчання, можуть розраховувати на державну цільову підтримку у вигляді:
— безоплатного проживання в учнівських гуртожитках — для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
— проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі, визначеному навчальним закладом, але не більш як 50% граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти — для студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують адресну допомогу, зокрема, у випадку, якщо вони перемістилися з підконтрольної території (наприклад, м. Волноваха, м. Маріуполь або м. Сєвєродонецьк).

Академічна стипендія

Призначається вона студентам (в тому числі іноземцям, біженцям та особам без громадянства), які навчаються в закладах освіти або наукових установах на денному відділенні, за результатами академічної успішності за останній навчальний семестр або, якщо це першокурсники, за рейтингом, сформованим на підставі конкурсних балів ЗНО, отриманих при вступі до навчального закладу.

Розмір звичайної академічної стипендії наразі становить:
— для учнів ПТУ — 490 грн на місяць;
— для студентів вишів I-II рівня акредитації — 980 грн на місяць (для окремих спеціальностей — 1250 грн на місяць);
— для студентів вишів III-IV рівня акредитації, наукових установ — 1300 грн на місяць (для окремих спеціальностей — 1660 грн на місяць).
Крім того, студенти можуть претендувати на іменні та інші академічні стипендії.

Соціальна стипендія

Студенти-переселенці, які не отримують академічних стипендій, не перебувають на держзабезпеченні (крім сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування), не знаходяться в академічній відпустці та за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання і включені до рейтингу згідно з Постановою Кабміну від 28.12.2016 № 1045 (зі змінами) мають право на отримання соціальної стипендії.
Наразі її розмір становить:
— для учнів ПТУ — 450 грн на місяць (для ВПО з числа дітей-сиріт — 1180 грн на місяць);
— для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації — 890 грн на місяць;
— для студентів ВНЗ III-IV рівня акредитації — 1180 грн на місяць;
— для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт (незалежно від рівня акредитації закладу освіти) — 2360 грн на місяць.

Адресна допомога

Відповідно до Постанови Кабміну від 01.10.2014 № 505 студенти-переселенці мають право на отримання адресної допомоги за умови, що такі особи:
— офіційно перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи (мають діючу довідку про взяття на облік ВПО);
— перемістилися з населених пунктів, які входять до переліку, затвердженого розпорядженням Кабміну від 07.11.2014 року № 1085-р, АБО є особами з інвалідністю, дітьми осіб з інвалідністю, дітьми з інвалідністю, особами, що здійснюють за ними догляд, які не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, в тому числі через потребу у тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі з цілодобовим спостереженням або у зв’язку з загрозою насильства чи психологічною травмою;
— не мають разом з іншими членами родини власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, АР Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;
— не мають разом з іншими членами сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 липня 2020 року — 54 925 грн).

ЧИТАЙТЕ: Переселенці Донбасу можуть отримати юридичну допомогу онлайн

Розмір адресної допомоги при цьому становить:

— для дітей та осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, — 1000 грн на місяць на одну особу;

— для дітей з інвалідністю — 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 липня 2020 року — 2225,60 грн на місяць на одну особу).

Інші права та гарантії

Відповідно до Постанови Кабміну від 23.11.2016 № 975 переселенці, які навчаються в державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, також мають право скористатися державною цільовою підтримкою у вигляді:
— надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
— першочергового переведення з «контракту» на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
— безоплатного забезпечення підручниками — коштом бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
— безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.